iStock 000019558712XSmall

Przyszłość branży motoryzacyjnej. Raport KPMG

15 stycznia 2015

Jak wynika z raportu KPMG, światowa branża motoryzacyjna znajduje się w momencie zwrotnym. Z jednej strony musi koncentrować się na naglących kwestiach biznesowych, związanych z błyskawicznym rozwojem rynków wschodzących, zmianami regulacyjnymi i koniecznością podnoszenia efektywności operacyjnej. Z drugiej strony, na horyzoncie coraz wyraźniej rysują się strategiczne, długoterminowe wyzwania, wymagające poważnych nakładów na innowacyjność: rozwój i umasowienie napędów alternatywnych oraz kształtowanie się nowej kultury mobilności, opartej na inteligentnych pojazdach oraz usługach mobilnościowych na żądanie.

Wyzwania i trendy w branży motoryzacyjnej
Zarządzający z branży motoryzacyjnej wśród najważniejszych trendów na najbliższą dekadę najczęściej wymieniają wzrost na rynkach wschodzących (56% wskazań), optymalizację
i downsizing silników spalinowych (49%) oraz zwiększenie zakresu wykorzystania platform i standaryzacji modułów (48%). Z raportu KPMG wynika, że kwestie takie jak rozwój napędów elektrycznych opartych na ogniwach paliwowych (18%) i akumulatorach (9%), rozwój pojazdów miejskich (16%) czy usług mobilnościowych na żądanie (9%) są istotne, jednak ustępują pod względem znaczenia bieżącym wyzwaniom biznesowym.

Jeszcze kilka lat temu badani przez KPMG zarządzający z branży motoryzacyjnej byli wyraźnie przekonani, że alternatywne napędy czy usługi mobilnościowe to absolutnie kluczowe kwestie, z którymi muszą się zmierzyć. Obecnie obserwujemy jednak, że coraz większe znaczenie mają wyzwania krótko- i średnioterminowe, podczas gdy strategiczne innowacje odchodzą na drugi plan – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Kluczowe czynniki zakupowe
Z raportu KPMG wynika, że w najbliższych latach kluczowym czynnikiem zakupowym wśród nabywców samochodów będzie efektywność paliwowa (67%) i wydłużona trwałość pojazdu (53%). Bardzo istotne są także kwestie bezpieczeństwa (52%) oraz ergonomia i komfort (49%). Ekologia jest ważna (41%), ale niekoniecznie w związku z zastosowaniem alternatywnej technologii napędowej (18%). Warto także zwrócić uwagę na relatywnie dużą rangę rozwiązań teleinformatycznych, choć raczej w wersji plug-in (38%) niż wbudowanej w pojazd (24%).

Branża motoryzacyjna dość ostrożnie ocenia skłonność konsumentów do zakupów pojazdów opartych na alternatywnych technologiach napędowych. Tylko jeden na pięciu badanych uważa, że będzie to w najbliższych latach kluczowy czynnik decydujący o wyborach konsumentów. Ewentualne zmiany popytu na napędy alternatywne będą raczej wynikiem decyzji regulatorów i inwestycji w infrastrukturę. U masowego konsumenta troska o zawartość portfela wpływa na zakupy w większym stopniu niż troska o ekologię. Zgodnie z prognozami KPMG do 2020 roku udział e-napędów (w tym hybryd) w światowej produkcji pojazdów najprawdopodobniej zbliży się do 5% – komentuje Paweł Gawroński, starszy menedżer w dziale audytu, członek zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Respondentów badania zapytano także, jakiego typu e-napędy będą cieszyć się największym powodzeniem w ciągu najbliższych 5 lat. Najczęściej (30%) wskazywano napędy hybrydowe typu plug-in oraz napędy elektryczne oparte na akumulatorach (29%). Co istotne, w branży motoryzacyjnej coraz bardziej powszechna jest wiara w rynkowy sukces napędów opartych na ogniwie paliwowym (27% wskazań, dwa lata temu – 17%).

Ogniwa paliwowe rozpaliły wyobraźnię mediów, ponieważ wyposażone w nie pojazdy zaczynają właśnie wchodzić do sprzedaży. Nie sposób jednak przeoczyć istotnych barier rozwoju mobilności opartej na wodorze – budowa infrastruktury niezbędnej do tankowania to dopiero wyzwanie na przyszłość, nawet w najbardziej rozwiniętych regionach świata. Do tego dochodzi konieczność wdrożenia technologii pozwalających na opłacalną, ale i przyjazną środowisku produkcję wodoru. W końcu brak emisji po stronie pojazdu to tylko pół sukcesu, liczy się całkowity wpływ na środowisko związany z jego użytkowaniem – dodaje Paweł Gawroński, starszy menedżer w dziale audytu, członek zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Strategia na przyszłość
Koncentracja na podstawach biznesu, a nie radykalnych innowacjach wiąże się z faktem, że globalne firmy motoryzacyjne w perspektywie najbliższych 5 lat spodziewają się w swojej branży gruntownych zmian, ale nie rewolucji. Dwie trzecie badanych spodziewa się, że autonomiczne pojazdy nie wejdą do masowego użycia przynajmniej przez 20 lat. Kwestie takie jak upowszechnienie napędów alternatywnych oraz usług mobilnościowych budzą jednak znacznie większy optymizm. Branża jest silnie przekonana, że już za pięć lat dostarczanie usług mobilnościowych na żądanie stanie się dla niej istotnym źródłem przychodów.

Tylko 12% badanych zarządzających z branży motoryzacyjnej uważa, że do 2020 roku prawdopodobne są zdecydowane zmiany, np. technologiczne, społeczne czy regulacyjne, zdolne wywrócić do góry nogami ich modele biznesowe. Nie oznacza to jednak, że w świecie motoryzacji sytuacja jest stabilna, a przyszłość w pełni przewidywalna. Znaczenia nabierają zupełnie nowi gracze, w tym m.in. firmy technologiczne dotąd niezwiązane z samym przemysłem motoryzacyjnym czy też podmioty stworzone wyłącznie z myślą o dostarczaniu usług mobilnościowych. Branża jest jednak przekonana, że jeszcze przynajmniej przez najbliższą dekadę dominującym graczem w świecie mobilności pozostaną producenci pojazdów – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Jak wynika z badania firm motoryzacyjnych, strategią numer jeden na przyszłość będzie dla nich wzrost organiczny (67% wskazań), rozszerzanie i dywersyfikacja zakresu działalności firmy (54%), podczas gdy fuzje i przejęcia nie będą odgrywać już tak istotnej roli (23%).

W obliczu wyzwań technologicznych i konieczności ponoszenia znacznych nakładów na innowacje, niezwykle dużego znaczenia nabrały alianse i joint ventures, zarówno z firmami
z konwergentnych sektorów, takich jak ICT (49% wskazań), jak i w ramach samej motoryzacji (45%).

Pełna wersja raportu do pobrania na stronie kpmg.pl 

Źródło: KPMG

A. D.