fotka

Testy kierowców flot samochodowych

5 czerwca 2019

Samochód służbowy stał się bardzo powszechnym narzędziem pracy. Jest to jednak wciąż własność firmy, a nie użytkującego go kierowcy. Koszty związane z jego eksploatacją zaczynają coraz bardziej doskwierać ich właścicielom. Przestają być znakomitym dodatkiem w rachunku zysków i strat, lecz coraz częściej odgrywają znaczącą rolę w budżecie przedsiębiorstwa. Czy zatem samochody w firmie mogą mniej kosztować?

Nawet kilka pojazdów w firmie generuje koszty. Nie chodzi tu tylko o zakup samego paliwa czy serwis pojazdów. Wchodzi w to również bardzo duża ilość czynników takich, jak koszty napraw, ubezpieczeń, przestój z powodu awarii lub wypadku, itp. Wypadek również generuje brak pracownika w pracy, co jest dodatkowym obciążeniem dla firmy. Managerowie flot często nie dostrzegają kosztów braku pracownika związanym z niewykonywaniem przez niego obowiązków, ponieważ skupiają się raczej na analizach dotyczących eksploatacji pojazdu. Dodatkowo, szkodowość pracownika w szkodach komunikacyjnych zwiększa kolejne składki za ubezpieczenie. Czy można zmniejszyć istniejące koszty, które do tej pory były niewidoczne?

Oczywiście tak. Tu pomocne są testy kierowców, pozwalające określić sposób wykorzystywania samochodu w pracy. Pracownik poddany ocenie oraz jego świadomość bycia częścią floty, w której takie oceny są dokonywane, znacznie zmniejsza skłonność do ryzyka za kierownicą. Niesie to za sobą daleko idącą zmianę w postaci zmniejszenia zużycia paliwa, samochodu, szkód komunikacyjnych oraz nieobecności w pracy. Rosną morale pracowników i sympatia do firmy, co przekłada się na większe zaangażowanie w pracy. Dzięki stworzeniu poszczególnych kategorii wśród kierowców jednej floty, jesteśmy w stanie skierować ich na odpowiednio przygotowane szkolenia.

Podsumowując, testy kierowców floty samochodowej jest doskonałym narzędziem do zbadania struktury kierowców od wewnątrz. Są to nieocenione informacje dla właścicieli pojazdów oraz managerów flot, płynące z samego dołu, bezpośrednio od użytkowników. Kierowcy dużo chętniej przekazują zapotrzebowania i zgłaszają niedociągnięcia w organizacji pracy osobom postronnym takim jak audytorzy, niż w czasie rozmowy z szefem. Dzięki temu, w bardzo łatwy sposób i niskimi nakładami można poprawić bezpieczeństwo swoich pracowników, zmniejszyć niewidoczne, a istniejące koszty pracy oraz eksploatacji pojazdów. W większości przypadków działania te są samo finansujące się, gdyż oszczędności płynące z nowego rodzaju użytkowania pojazdów, dużo bardziej przewyższają koszty testów kierowców floty samochodowej i poszczególnych szkoleń.

 

Maciej Janczak

Driving Centers Sp. z o.o.