Scania_NXT_1

Scania NXT – pomysł na bezemisyjny i autonomiczny transport miejski

10 czerwca 2019

Inżynierowie Scanii opracowali pojazd koncepcyjny Scania NXT, który może zmieniać kształt w zależności od zadań wykonywanych w przestrzeni miejskiej. Zaprojektowano go tak, aby możliwe było jego elastyczne wykorzystanie zarówno do obsługi transportu pasażerskiego w godzinach porannych i wieczornych, jak i do dostaw towarów w ciągu dnia, a w nocy – zbierania odpadów.

Scania_NXT_2Duża liczba miast stanowi obecnie katalizator dla zmian w transporcie publicznym, które napędza potrzeba zmniejszenia emisji i natężenia ruchu drogowego. Postęp technologiczny i infrastrukturalny w dziedzinie pojazdów elektrycznych
i autonomicznych będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym miastom przejście na zrównoważony system transportowy.

Scania NXT to wizja przyszłości transportu miejskiego. Niektóre z tych technologii nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ale dla nas ważne jest zbudowanie pojazdu koncepcyjnego, aby pokazać pomysły, których realizacja leży w zasięgu ręki. NXT został zaprojektowany z myślą o celach 2030 roku i kolejnych lat, a jednocześnie zawiera kilka nowatorskich funkcji, które są już dostępne – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

W koncepcji NXT przednie i tylne moduły napędowe mogą być dopasowane do potrzeb autobusu, pojazdu ciężarowego lub śmieciarki. Moduł autobusowy tego innowacyjnego pojazdu koncepcyjnego będzie prezentowany na Światowym Szczycie Transportu Publicznego UITP w Sztokholmie w dniach 10–12 czerwca.

Współużytkowanie i większa elastyczność

Pojazdy odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu realnych zmian do ekosystemu transportowego. Dodatkowo niezbędny jest znaczący rozwój infrastruktury, aby zaspokoić potrzeby użytkowników zarówno pojazdów zelektryfikowanych, jak
i autonomicznych. Należy ponadto w spójny sposób zająć się kwestią całodobowego przepływu osób i towarów w miastach, nie traktując ich jako odrębnych problemów.

Transport komercyjny pod wieloma względami stanowi o pulsie miasta. Dzięki niemu docieramy do pracy i do szkoły. Dzięki niemu żywność trafia do sklepów i restauracji, leki – do szpitali, a odpady są zbierane i usuwane. Obecnie przepływy w miastach są dalekie od optymalnych, ponieważ towary dostarcza się w godzinach porannego szczytu, gdy większość ludzi również jest uczestnikami ruchu. Tymczasem transport handlowy jest w dużej mierze zabroniony w centrach miast w porze ciszy nocnej.

Nie możemy przebudować całego systemu transportowego dla miast. Możemy jednak zainspirować do zmian i taka jest idea Scania NXT – myśleć o transporcie
i pojazdach w nowy i zrównoważony sposób
– dodaje Henrik Henriksson.

Transport publiczny zawsze oznaczał współużytkowanie. Obecnie należy je przenieść na wyższy poziom. Przy wyższym stopniu automatyzacji wprowadzenie większej elastyczności w transporcie publicznym będzie prostsze.

Jest to coś nowego, coś zupełnie innego, choć elastyczna konstrukcja i modułowe jednostki zdecydowanie leżą u podstaw działań i podejścia firmy Scania – podkreśla Robert Sjödin, kierownik projektu Scania NXT.

Moduł autobusowy o długości 8 metrów jest zbudowany jako jeden element kompozytowy, co powoduje znaczne zmniejszenie jego masy. Cylindryczne akumulatory umieszczono pod podłogą, pozwalając na lepsze wykorzystanie przestrzeni i przyczyniając się do optymalnego rozłożenia obciążenia. Przy niskiej masie pojazdu, wynoszącej poniżej 8 ton, zasięg z obecnymi akumulatorami szacuje się na 245 km.

 

Scania