lotos

Zima zła nie dla paliw LOTOS

Często jest tak, że o wielu rzeczach nie mamy pojęcia. Prace rozwojowe i badawcze toczą się w laboratoriach, a klient otrzymuje gotowy, sprawdzony produkt. Tak jest w przypadku samochodów, ale nie tylko – także paliw.

Michał Hutyra: Stosowanie zimowych paliw to konieczność czy fanaberia? Czym różnią się od pozostałych?
Tadeusz Surawski, starszy inżynier Biuro Rozwoju Technologii Grupa LOTOS: Wydawać by się mogło, że nie ma to aż takiego znaczenia. Jednak jest to konieczne, ponieważ w naszej strefie klimatycznej jest znaczna różnica temperatur pomiędzy okresem letnim a zimowym. Podobnie jak z oponami. Możemy jeździć na oponach letnich zimą i na zimowych latem. Bezpieczniejszy jest ten drugi wariant i tak samo jest z paliwami. O ile olej napędowy zimowy możemy stosować przez cały rok, to olej napędowy letni nie sprawdzi się podczas mroźnej zimy.

Zimowy olej napędowy jest w miarę popularny, ale zimowa benzyna to nowość, o której mało kto słyszał. Jaki był powód wprowadzenia jej do oferty?

Jak w przypadku stosowania olejów napędowych występują trzy okresy, w których są różne parametry tego produktu, tak samo w benzynach są trzy okresy, w których to paliwo ma różne własności ze względu na warunki klimatyczne. Podział, o którym pan wspomina, dotyczy zarówno benzyn, jak i olejów napędowych i jest stosowany już od wielu lat. Ponieważ jednak znacznie więcej problemów występuje w okresie zimowym i dotyczy oleju napędowego (często słyszymy, że zamarzło paliwo) przyjęło się, że właśnie olej napędowy występuje w dwóch wariantach. Tymczasem tak jak olej napędowy jest zimowy, tak samo benzyna jest w wersji zimowej.

Moment wprowadzenia zimowych paliw na stacje wyznacza pogoda czy kalendarz?
Zdecydowanie kalendarz. Każdy z produktów ma określone terminy, w jakich musi pojawić się na stacjach paliwowych i pogoda nie ma na to wpływu.

Większe firmy transportowe mają własne stacje paliw. Czy to oznacza, że nie warto robić zbyt dużych zapasów, żeby nie zostać w zimie z paliwami letnimi?
Podobnie jak na stacjach paliwowych tak i na stacjach własnych musi następować wymiana paliw, aby nie mieć problemów w okresie zimowym. Dlatego warto zawsze planować ilość posiadanego paliwa. W takim wypadku stacja własna nie różni się niczym od tej klasycznej.

Czy zimowe paliwa można swobodnie mieszać z tymi niezimowymi?
Paliwa są ze sobą mieszalne. Wracając do poprzedniego pytania, jeżeli zdarzy się sytuacja, że zostaniemy na własnej stacji z paliwem sezonowym, to możemy je zmieszać. Nie może być inaczej, ponieważ kierowcy mieliby problemy. Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowcy musieliby kontrolować, jakie paliwo mają w baku, i dbać, aby nie zmieszać paliwa. Jeżeli paliwa okresowe nie byłyby mieszalne, byłyby problemy w całym łańcuchu logistycznym.

Możemy jeździć na oponach letnich zimą i na zimowych latem. Bezpieczniejszy jest ten drugi wariant i tak samo jest z paliwami. O ile olej napędowy zimowy możemy stosować przez cały rok, to olej napędowy letni nie sprawdzi się podczas mroźnej zimy.

W zimie paliwo na stacjach często drożeje, dlaczego? Droższy jest proces technologiczny jego wytwarzania?
Paliwa drożeją i tanieją przez cały rok i jest to uzależnione od notowań paliw na rynkach międzynarodowych, od notowań walut i od wielu czynników. Poza tym produkcja oleju napędowego zimowego jest nieznacznie droższa, ponieważ olej napędowy zimowy zawiera dodatki poprawiające własności niskotemperaturowe. Także procesy technologiczne w rafinerii muszą być prowadzone w kierunku polepszenia temperatury mętnienia. Wszystko to sprawia, że paliwa zimowe są droższe w produkcji.

Może lepiej, a na pewno wygodniej, dla spółki LOTOS Paliwa byłoby stosowanie przez cały rok paliw zimowych?
Jeżeli mówimy o olejach napędowych, to oleje napędowe zimowe mogą być sprzedawane przez cały rok i spełniają wymagania normatywne dla okresu letniego i przejściowego. Patrząc ze względów logistyki i wygody, pomysł jest dobry, ale ze względów na ekonomię i dostępność produktu pomysł mało realny.

Podstawowe informacje o paliwach zimowych
Zimą Lotos Diesel Dynamic czy dodatki do paliwa?
Standardowe oleje napędowe zimowe zawierają optymalnie dobrane dodatki poprawiające własności eksploatacyjne. Temperatura zablokowania zimnego filtra i zastosowanie przez klienta dodatkowych preparatów tego typu może nie przynieść żadnych pozytywnych efektów. Dlatego też należy zastanowić się, czy warto inwestować w zakup dodatków, czy zainwestować w produkt spełniający wymagania oleju napędowego arktycznego. Należy podkreślić, że nie ma takiego dodatku, który zdołałby polepszyć temperaturę mętnienia oleju napędowego zimowego do standardów oleju zimowego Dynamic.

Czy istnieje realne ryzyko zamarznięcia oleju napędowego zimą?
Przy standardowych olejach napędowych istnieje prawdopodobieństwo zamarznięcia oleju napędowego. Jeżeli temperatura utrzymywałaby się przez dłuższy czas poniżej -25°C oraz samochód w tym czasie nie był używany, to mogą być problemy. W przypadku oleju napędowego Diesel Dynamic temperatura musiałaby się utrzymywać dłuższy czas poniżej -40°C, a w przypadku naszego klimatu to jest bardzo nierealne.

Lotos Diesel Dynamic, a paliwa arktyczne
Bazą do produkcji oleju napędowego LOTOS Diesel Dynamic jest olej napędowy klasy arktycznej. Dodatkowo jest zadozowany pakiet dodatków poprawiający własności eksploatacyjne. Jednym z ważniejszych składników tego pakietu jest dodatek podwyższający liczbę cetanową.

Nie tylko olej napędowy ma na zimę inny skład
Olej napędowy zimowy w porównaniu z olejem napędowym letnim lub przejściowym ma zmodyfikowany skład w celu obniżenia temperatury mętnienia. Dodatkowo do olejów napędowych zimowych dodajemy depresator – dodatek obniżający temperaturę zablokowania zimnego filtra oraz dodatek WASA, zapewniający, by n-parafiny wypadające z oleju napędowego miały jak najmniejsze rozmiary i jak najdłużej utrzymywały się w całej masie (nie opadały na dno zbiornika i nie tworzyły na dnie kożucha).

Co zrobić, gdy diesel zamarznie?
Tak jak w medycynie zapobiegać, a nie leczyć. Czyli w tym wypadku robić wszystko, aby nie zamarzło. Zapobieganie jest dużo tańsze niż leczenie. W przypadku zbliżających się mrozów najlepiej zatankować do baku jak najwięcej paliwa typu arktycznego. Jak jest możliwość, zaparkować np. w garażu. Uruchomić samochód raz na dobę i przejechać się nim, aby zapewnić wymieszania się paliwa – zapobiega to opadaniu parafin na dno zbiornika.
Niestety, jak olej napędowy już zamarznie, to wszystkie czynności związane z doprowadzeniem pojazdu do używalności mogą być kosztowne. Przeważnie kończy się wymianą filtru paliwa. Paliwo w zbiorniku należy doprowadzić, aby rozpuścić n-parafiny w paliwie, np. trzymanie samochodu w ogrzewanym garażu lub nawet wymiana paliwa na bardziej odporne na niskie temperatury. Należy pamiętać, że rozpuszczanie n-parafin w temperaturze poniżej 0°C może trwać dość długo.

Dlaczego na rynku mamy trzy typy oleju napędowego, kiedy mają one zastosowanie i na jakiej podstawie?
Standardowe oleje napędowe zgodnie z Polską Normą na oleje napędowe PN-EN 590 dzielimy na 3 gatunki: letni, przejściowy i zimowy. Zgodnie z tą normą ustalono okresy, kiedy paliwo musi być już dostępne na stacjach paliw.

Okres letni
– od 16 kwietnia do 30 września.
Okres przejściowy
– od 1 marca do 15 kwietnia oraz
od 1 października do 15 listopada.
Okres zimowy
– od 16 listopada do końca lutego.

Co zrobić, jeśli auto z silnikiem Diesla odmówi posłuszeństwa? Stare sposoby zawodowych szoferów.
Stare sposoby może były dobre dla starych typów silników. Mamy teraz zupełnie inne silniki, które nie są w stanie przepalić każdego paliwa. W przypadku nowych silników Diesla eksperymenty zawodowych szoferów mogą okazać się kosztowne. Tańsze jest zapobieganie niż usuwanie skutków stosowania starych sposobów.

Jakie straty może przynieść stosowanie niewłaściwego paliwa?
Wszystko uzależnione jest od tego, co to jest niewłaściwe paliwo. Przy niewielkich odchyleniach własności paliwa od wymagań może być nawet niezauważalne przez kierowców. W przypadku stosowania paliwa z niedostosowanymi parametrami niskotemperaturowymi do ostrej zimy – wymiana filtrów oraz wymiana paliwa. W drastycznych przypadkach może się zakończyć remontem silnika lub wymianą elementów uszkodzonych.

Jak uchronić się przed zamarznięciem paliwa w długiej trasie?
Upewnić się, jaka temperatura jest przewidywana na całej trasie przejazdu. Wyjeżdżać z paliwem w baku o parametrach stosownych do przewidywanych temperatur. W przypadku tankowania na stacjach w drodze upewnić się u obsługi stacji o jakości stacji. Obsługę stacji można poprosić o atest paliwa i sprawdzić dwa parametry: temperaturę mętnienia oraz CFPP (temperaturę zablokowanie zimnego filtra).

Czy zamarznięcie paliwa, to jedyny problem? Czy mogą się pojawić w związku z tym jakieś usterki?
Nie, każdy z użytkowników samochodów boryka się z innymi problemami w okresie zimy. Usterki spowodowane niskimi temperaturami są uzależnione od typu samochodu, od długości jego eksploatacji, jego stanu technicznego oraz przygotowania samochodu do okresu zimowego.

Czy można na siłę uruchamiać zamarzniętego diesla?
Nic na siłę. Zmagania siłowe są kosztowne, bo mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

Czy warto stosować dodatki do paliw?
Na pewno warto i to robimy w przypadku naszych produktów. Wszystkie nasze benzyny i oleje napędowe sprzedawane na stacjach mają optymalnie dla nich dobrane pakiety dodatków poprawiających własności eksploatacyjne. Dodawanie przez klientów dodatków może nie przynieść korzyści lub korzyści nie będą adekwatne do poniesionych kosztów.

Gdy samochodem z silnikiem Diesla jeździmy rzadko, to należy pamiętać, że z paliwem kupionym w okresie letnim możemy mieć problemy w okresie przejściowym, a tym bardziej zimowym lub z paliwem kupionym w okresie przejściowym możemy mieć kłopoty w okresie zimowym (oczywiście jeżeli temperatury są niskie). W takich przypadkach można stosować dodatki poprawiające własności niskotemperaturowe.

Jeżeli producent silnika zaleca dodatkowe dozowanie dodatków to należy stosować się do zaleceń producenta co do ilości i typu dodatku.

Czy można dolać do oleju napędowego trochę benzyny i w ten sposób zabezpieczyć się przed wytrącaniem się parafiny?
Benzyna ma bardzo niską temperaturę zapłonu i dodanie niewielkiej ilości benzyny do oleju napędowego powoduje, że olej napędowy nie spełnia wymagań, przez co możemy stracić gwarancję. Taka mieszanka w przypadku nowszego typu silników może doprowadzić awarii.

Był to dawny sposób ratowania się przed niską jakością paliwa (własności niskotemperaturowe), gdy nie było w sprzedaży ogólnodostępnej paliw typu arktycznego np. LOTOS Diesel Dynamic.